LEGITYMACJA ISIC- AZS

 Legitymacja ISIC- AZS

Legitymacja ISIC-AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania ze wszystkich profitów wynikających z posiadania legitymacji ISIC oraz zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.

ISIC (International Student Identity Card) to...

..jedyny dokument potwierdzający status studenta i ucznia na całym świecie oraz gwarancja dostępu do kilkudziesięciu tysięcy zniżek w 116 krajach całego świata, w tym ponad 3,5 tys. w Polsce. Oszczędzasz na transporcie, zakwaterowaniu, w klubach studenckich, sklepach i punktach usługowych. Korzysta z tego ponad 10 mln ludzi.

Jakie korzyści daje karta ISIC-AZS poza systemem ISIC?

Posiadacze tej karty uprawnieni są do 10% zniżki na korzystanie z usług Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego w Wilkasach, Gdańsku - Górkach Zachodnich oraz Zieleńcu. Ponadto Organizacje Środowiskowe AZS oraz jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.


Kto może otrzymać kartę ISIC-AZS?

Każdy członek AZS, który jest studentem (bez ograniczenia wieku) lub uczniem i ma więcej niż 12 lat.

                                                      Wybór legitymację ISIC- AZS

Legitymacja AZS

Legitymacja AZS

Legitymacja AZS to karta potwierdzająca członkostwo w Akademickim Związku Sportowym, dzięki której masz możliwość korzystania ze zniżek i korzyści przeznaczonych wyłącznie dla członków AZS.


Kto może otrzymać kartę AZS?

Każdy członek AZS, bez względu na wiek i status studenta.

Czy zniżki dla karty AZS są takie same jak dla ISIC-AZS?

Nie, karta AZS nie jest objęta programem ISIC. Posiadacze tej karty uprawnieni są do 10% zniżki na korzystanie z usług Centralnych Ośrodków Sportu Akademickiego w Wilkasach, Gdańsku - Górkach Zach. oraz Zieleńcu. Ponadto Organizacje Środowiskowe AZS oraz jednostki AZS mają prawo stosowania własnych ulg i zniżek obejmujących swoich członków AZS.

                                                      Wybór legitymację AZS

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zarówno posiadacz karty AZS i ISIC-AZS jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w AXA Polska S.A. na kwotę 6500 zł lub w zakresie rozszerzonym na kwotę 50.000 zł 

czytaj więcej 

Nasi
Partnerzy